Voor ouders - formulieren

Onderstaande formulieren kunnen alle ouders mailen aar hulshoeve4@kidscastle.nl.

Flexibele opvang

Neemt u flexibele opvang af, dan dient u de gewenste dagdelen tijdig aan ons door te geven via de hiervoor bestemde formulieren.  

Download formulier rooster voor flexibele kinderdagopvang (2016)
Download formulier rooster voor flexibele buitenschoolse opvang (2016)
Download planning 2016 - uiterste inleverdata rooster flexibele opvang

Incidentele opvang

Incidentele opvang voor geplaatste kinderen (van ouders die al een contract hebben met Kids Castle)

Formulier incidentele opvang Kinderdagverblijf 2016 (Excel)
Formulier incidentele opvang Buitenschoolse opvang en vakantieopvang 2016  (Excel)

Incidentele opvang voor niet-geplaatste kinderen (van ouders die geen contract hebben met Kids Castle)

Formulier incidentele opvang Kinderdagverblijf 2016
Formulier incidentele opvang Buitenschoolse opvang en vakantie-opvang 2016